DOLAR 32,1957 0.05%
EURO 34,9782 -0.05%
ALTIN 2.514,370,17
BITCOIN 22748165,56%
Siirt
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

YEDİEMİNLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

ABONE OL
25.10.2021 10:39
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Yediemin, İcra Müdürlüğünce haczedilen malların satış aşamasına kadar güvenli bir biçimde muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir organizasyondur.

Yediemin icraca hacizolunup kendisine bırakılan malları icra dairesi tarafından istendiği ana kadar kendisine teslim edilen vaziyette muhafaza ile mükelleftir. Bu suretle eline bırakılan malların kendisine atıf olunamayacak bir sebepten dolayıtelef veya ziyanını ispat edemeyen yediemin hakkında ceza takibinden başka evvelce tespit edilmiş olan kıymetler, hükme hacet kalmaksızın icra dairesince re ’sen tazmin ettirilir. Bu kıymetleri tazmin ile mükellef olanlar, icra dairesinin bu baptaki talep ve kararına karşı icra mahkemesineşikâyette bulunabilirler.Anlaşılacağı üzere Yedieminin sorumluluğu kapsamındaki zararların tazmini icra dairesi tarafından re ‘sen gerçekleştirilmektedir. İcra Dairesinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyip tazminden imtina etmesi durumunda ise Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikâyet olunabilir.Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikâyet olunabilir.

Yediemin kurumu esasını saklama sözleşmesinden almaktadır.Saklama sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı güvenli bir yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşmedir. Sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil eden durumlarda zarara uğrayan lehine genel hükümlere kapsamında tazminata hüküm edilebileceği aşikârdır. Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Yedieminlerin Haksız fiillerinden doğan zararların tazminine de uygulanabileceğini deunutmamak gerekmektedir. İcra İflas Kanunu 358. maddesindeki düzenleme uyarınca icra müdürlüğüne ve icra müdürlüğü işlemlerine karşı icra mahkemesine şikâyet yoluyla başvurabileceği gibi, yediemin aleyhine genel hükümlere göre tazminat davası açma hakkı da vardır.

Genel hükümlere göre açılacak davalarda Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Görevli mahkeme çoğu tazminat davasında olduğu gibi söz konusu davamızda da Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Davaya bakmaya yetkili mahkemeise davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır.

av.enes@outlook.com.tr

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP